• Biomassza égetésből származó részecskék sugárzáselnyelése, öregedés hatása

Laboratóriumban előállított kátránygömbök optikai tulajdonságait mérjük fotoakusztikus spektrométerrel, vizsgáljuk az öregedési folyamatok hatását a kátránygömbök optikai és kémiai tulajdonságaira.

1. biomassza kutatas

   
  • Nagy tér- és időfelbontású aeroszolmérések városi légszennyezettség forrásainak azonosítására

Téli időszakban, súlyos légszennyezettségi helyzetekben vizsgálni kívánjuk a légszennyezettség mértékének lokális változásait. A munka során egy mobil mintavételi eszköz segítségével folyamatosan mérjük az aeroszol optikai tulajdonságait.

2. Nagy ter es ido kutatas

  • Háztartási szilárd hulladék égetés részecske emissziója és hozzájárulása a városi légszennyezéshez

Különböző nyomjelző anyagok mennyiségét határozzuk meg hulladékok égése során keletkező füstben és környezeti mintákban. A nyomjelző vegyületek mennyisége alapján megbecsüljük a szemétégetés hozzájárulását a városi légszennyezettséghez.

3. Haztartasi hulladek kutatas

  • PM10 koncentráció légköri vízfelvételből származó mérési hibáinak kiküszöbölése

A kutatás során azt vizsgáljuk, hogy a légkörben levő vízgőz mekkora hibát okoz az aeroszol részecskék PM10 frakciója tömegkoncentrációjának meghatározása során a meteorológiai viszonyoktól és a részecskék kémiai összetételétől függően, illetve ez hogyan küszöbölhető ki.

4. PM10 kutatas

  • A légköri aeroszol higroszkópos tulajdonságainak vizsgálata

Aeroszol részecskék higroszkópos tulajdonságait vizsgáltuk a részecske méret függvényében, különböző mintavételi helyeken.  A higroszkopicitás évszakos változását is kimutattuk.

5. higroszkopossag kutatas

  • Légköri aeroszol optikai tulajdonságai

Az aeroszol részecskék fontos szerepet játszanak a sugárzási mérleg szabályozásában. Közvetlenül (fényszórás és elnyelés) és közvetetten részt vesznek az éghajlat meghatározásában. Optikai tulajdonságaik kémiai összetételük és méretük függvénye.

6. szoras kutatas

  • Aeroszol részecskék tömegmérlege méretük függvényében

Az aeroszol kémiai összetétele nagyban függ a részecskék méretétől, amelyet a különböző keletkezési folyamatok eredményeznek. A részecskék mérete és összetétele sok folyamatot (optikai, csapadékképződési, egészségre gyakorolt, stb.) befolyásol.

7. tomegmerleg kutatas

  • Látótávolság légköri optika és légszennyezés

A látótávolság nagyságát a levegő optikai tulajdonságai határozzák meg, amelyet az aeroszol koncentráció és a nedvességtartalom befolyásol. Mivel a látótávolság a légszennyezettség jó indikátora, e két paraméter közötti összefüggéseket vizsgáljuk.

8. latastavolsag kutatas

  • Téli szmoghelyzetek

A téli tartósan párás, ködös időjárás kedvez a légszennyező anyagok – első sorban az aeroszol részecskék – feldúsulásának. Kutatásunkban e speciális időjárási helyzetek kialakulását, a légszennyezés változását vizsgáljuk.

9. teli szmoghelyzet

  • Új részecskék képződése

Az aeroszol részecskék jelentős része a légkörben keletkezik. Vizsgáljuk az új részecskék képződésének folyamatát, típusát, a képződés sebességét, a részecskék növekedését, valamint azt ezt előidéző lokális és regionális folyamatokat.

10. uj reszecske kutatas