Aktuális pályázatok

Korábbi pályázatok

 • NKFIH-113059 azonosítószámú, "Az aeroszol részecskék víztartalmának hatása a tömegkoncentrációra" elnevezésű projekt (2015-2018, 22,6 MFt)

A kutatás során azt vizsgáljuk, hogy a légkörben levő vízgőz mekkora hibát okoz az aeroszol részecskék PM10 frakciója tömegkoncentrációjának meghatározása során a meteorológiai viszonyoktól és a részecskék kémiai összetételétől függően.

 • EU H2020 654109 azonosítószámú, ACTRIS-2 Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure elnevezésű projekt (2015-2019, 40 kEUR)

Az ACTRIS-2 projekt összehangolja a légköri aeroszol, a felhők és a nyomgázok megfigyelésére alkalmas európai földfelszíni mérőállomások tevékenységét, így kialakítva egy közös infrastruktúrát, amely mérőállomásokból, műszer kalibráló központokból és egy adatközpontból áll.

 • EU-FP7 262254 azonosítószámú, ACTRIS Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure Network elnevezésű projekt (2011-2015, 52 kEUR)

Az ACTRIS projekt célja a légköri aeroszol, a felhők és a rövid tartózkodási idejű gázfázisú komponensek megfigyelésére alkalmas európai földfelszíni mérőállomások integrálása, új ismeretek megszerzésének elősegítése, a döntéshozók támogatása.

 • EU-FP6 036833-2 azonosítószámú, EUCAARI European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interactions elnevezésű projekt (2007-2010, 124 kEUR)

Az EUCAARI projekt célja számos, az aeroszol-felhőképződés-éghajlat-levegőminőség témakörbe eső kérdés megválaszolása. A fő célkitűzés az aeroszol részecskék éghajlatra gyakorolt hatásával kapcsolatos jelenlegi bizonytalanság csökkentése, valamint az antropogén eredetű részecskék és a regionális levegőminőség közötti kapcsolat vizsgálata.

 • EU-FP6 RII3-026140 azonosítószámú, EUSAAR European Super-sites for Atmospheric Aerosol Research elnevezésű projekt (2006-2011, 109 kEUR)

Az EUSAAR projekt célja, hogy összehangolja a légköri aeroszol tulajdonságainak mérését egy 20 európai állomásból álló kiterjedt hálózatban. Ez az integráció elősegíti az állomások megbízható adatszolgáltatását, ezzel támogatva a levegőminőséggel, a légszennyezők nagytávolságú transzportjával és az éghajlatváltozással kapcsolatos irányelvek kialakítását.

 • TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064 azonosítószámú, „Az éghajlat-változásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben” elnevezésű projekt (2012–2014, 828,2 MFt)
 • TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen” elnevezésű projekt (2011–2013; 667 MFt)
 • "Reszuszpendált belélegezhető por tulajdonságai és hozzájárulása a városi PM10 (szálló por) koncentrációjához” elnevezésű OTKA K101484 projekt (2012–2014; 23,2 MFt)
 • TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú „Mobilitás és Környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban” PE/2.4.1. Gépjármű részecskeemisszió jellemzése és ökotoxicitásának meghatározása elnevezésű alprojekt (2010–2012; 85 MFt)
 • „A környezeti levegő aeroszolszennyezettségére vonatkozó új EU szabályozás betartását segítő műszerek és mérési eljárások fejlesztése” elnevezésű NKFP_07_A4-AEROS_EU jelű NKFP projekt (2008–2010; 28 MFt)
 • „Az óceáni szerves anyagáramok és a hatásuk a légköri aeroszolra” elnevezésű 2005/018419 sz. EU–6 projekt „OOMPH” (2005–2008; 115 kEUR)
 • „Természetes és bioaeroszol” elnevezésű B-10/04 számú kétoldalú magyar-belga kormányközi TéT projekt (2005–2006; 2,5 MFt)
 • „A légköri aeroszol hatása a levegő minőségére, az ökoszisztémára és az éghajlatra; kimutatás, felmérés, hatásvizsgálat és prevenció” elnevezésű 2004/3A089. számú NKFP projekt (2004–2007; 25,2 MFt)
 • „Szerves aeroszol képződése felhőfolyamatokban” elnevezésű T043578 számú tematikus OTKA pályázat (2003–2006; 11,8 MFt)
 • „Szerves és szervetlen aeroszol előfordulásának trendje és jelenlegi állapota Európában: az éghajlatra gyakorolt hatásuk” elnevezésű EVK2-2001-00067 sz. EU-5 projekt „CARBOSOL” (2002–2004; 79,2 kEUR)
 • „Városi és regionális széntartalmú aeroszol Belgiumban és Magyarországon: Jellemzés, források feltárása és kémiai tömegmérleg felállítása” elnevezésű B–6/02 számú kétoldalú magyar-belga kormányközi TéT projekt (2003–2004; 1,7 MFt)
 • „A troposzferikus finom aeroszol szerves összetevőinek vizsgálata” elnevezésű T030186 számú tematikus OTKA pályázat (1999–2002; 5,9 MFt)
 • OTKA azonosítószámú, "Légköri szerves aeroszol másodlagos keletkezési mechanizmusának tanulmányozása" elnevezésű projekt (19,26 MFt)